วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
591015_08_ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน.mp3