วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๕๙)

๑ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591001_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3