วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๙)

๒๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ
591025_03_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากการให้ในวิปัสสนาญาณ.mp3