วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๙ ต.ค. ๕๙)

๙ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591009_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3