วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คุณของศีลหาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๖ ต.ค. ๕๙)

๑๖ ต.ค. ๕๙-เทศน์คุณของศีลหาประมาณมิได้
591016_03_เทศน์คุณของศีลหาประมาณมิได้.mp3