วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บวงสรวงบูรณะพระอุโบสถณวัดแหลมไม้ย้อย(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๕๙)

๒๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูรณะพระอุโบสถณวัดแหลมไม้ย้อย
591020_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูรณะพระอุโบสถณวัดแหลมไม้ย้อย.mp3