วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๖ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601126_07_พระเมตตาพร.mp3

ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
601126_06_ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี.mp3

การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
601126_05_กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด.mp3

สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี
601126_04_ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี.mp3

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
601126_03_เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.mp3

สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ
601126_01_ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ.mp3

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
601125_09_ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ.mp3

เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
601125_08_กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

พิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ
601125_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์๕แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
601125_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_05_กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_04_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์
601125_03_เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์.mp3

สะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย
601125_01_ปกิณกะธรรมสะสมทานศีลภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๙ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601119_07_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์
601119_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์.mp3

หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
601119_05_กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า.mp3

มีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป
601119_04_ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป.mp3

การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
601119_03_เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล.mp3

ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
601119_01_ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระธรรมคือโอสถรักษาใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ
601118_14_ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ.mp3

การปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ
601118_12_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล
601118_11_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล.mp3

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
601118_10_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๒.mp3

ผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ
601118_09_ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ.mp3

ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร(นิทาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
601118_08_นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร.mp3

ตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา(กรรมฐาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา
601118_07_กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา.mp3

พระเมตตาพร : วันส่งท้ายปีเก่า

๑๘ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า
601118_06_พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า.mp3

ตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
601118_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_04_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑
601118_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๑.mp3

บูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_02_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3

ทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์
601118_01_ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์.mp3

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
601117_03_ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา.mp3

มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
601117_02_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรมและมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
601117_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601112_07_พระเมตตาพร.mp3

ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
601112_06_ปกิณกะธรรมความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ(กรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
601112_05_กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ.mp3

การเตรียมตัวในวันทำพิธี(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี
601112_04_ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี.mp3

มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี(เทศน์ ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
601112_03_เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี.mp3

กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
601112_01_ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนาทุกอย่างดูที่เจตนา.mp3

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน
601111_11_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล
601111_09_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล.mp3

การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
601111_08_กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ.mp3

ละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ
601111_07_ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ.mp3

ละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
601111_05_กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ.mp3

ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
601111_04_เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ๘ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
601111_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
601111_01_ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์๕จึงจะพ้นทุกข์.mp3

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม
601110_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม.mp3

การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
601110_03_ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล.mp3

ความดีถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า
601110_02_ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า.mp3

คนมีสี่จำพวก(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก
601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601105_07_พระเมตตาพร.mp3

ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
601105_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข(กรรมฐาน ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข
601105_05_กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข.mp3

ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
601105_04_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ.mp3

ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน(เทศน์ ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
601105_03_เทศน์ตั้งกำลังใจในทานศีลภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3

กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
601105_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ
601104_08_กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
601104_07_ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย.mp3

ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
601104_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง.mp3

บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
601104_05_กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย.mp3

นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
601104_04_ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ.mp3

การเห็นสัจจะความจริง(เทศน์ ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นสัจจะความจริง
601104_03_เทศน์การเห็นสัจจะความจริง.mp3

กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-601104_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด.mp3
601104_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด.mp3

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
601103_10_ปกิณกะธรรมการฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3

การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
601103_08_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ.mp3

อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
601103_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์.mp3

สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
601103_06_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์.mp3

ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601103_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
601103_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส.mp3

บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-เทศน์บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
601103_03_เทศน์บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
601103_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
601103_01_ปกิณกะธรรมใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๐)

๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601102_03_ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๐)

๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
601102_01_ปกิณกะธรรมละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น.mp3