วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์
601119_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์.mp3