วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
601103_10_ปกิณกะธรรมการฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3