วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
601103_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3