วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
601117_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3