วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ
601126_01_ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ.mp3