วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
601110_03_ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล.mp3