วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
601112_01_ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนาทุกอย่างดูที่เจตนา.mp3