วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ(กรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
601112_05_กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ.mp3