วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล
601118_11_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล.mp3