วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
601111_08_กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ.mp3