วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้ปฏิบัติต้องละโลกธรรมทั้ง ๘ (ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๐)

๒๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องละโลกธรรมทั้ง ๘
601124_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องละโลกธรรมทั้ง๘.mp3