วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คนมีสี่จำพวก(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก
601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก.mp3