วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
601103_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส.mp3