วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑
601118_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๑.mp3