วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเห็นสัจจะความจริง(เทศน์ ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นสัจจะความจริง
601104_03_เทศน์การเห็นสัจจะความจริง.mp3