วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
601118_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3