วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
601103_06_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์.mp3