วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
601126_03_เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.mp3