วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
601119_03_เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล.mp3