วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-เทศน์บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
601103_03_เทศน์บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3