วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
601117_02_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรมและมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3