วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
601119_01_ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล.mp3