วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความดีถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า
601110_02_ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า.mp3