วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
601118_10_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๒.mp3