วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
601126_05_กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด.mp3