วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม
601110_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม.mp3