วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ
601104_08_กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ.mp3