วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
601105_04_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ.mp3