วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี
601126_04_ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี.mp3