วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์
601125_03_เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์.mp3