วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน(เทศน์ ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
601105_03_เทศน์ตั้งกำลังใจในทานศีลภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3