วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา(กรรมฐาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา
601118_07_กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา.mp3