วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๙ ต.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601029_06_พระเมตตาพร.mp3

ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
601029_05_ปกิณกะธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3

เจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล
601029_04_ปกิณกะธรรมเจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล.mp3

คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
601029_03_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601029_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ
601028_07_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ.mp3

กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ(กรรมฐาน ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานกำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
601028_06_กรรมฐานกำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ.mp3

อานิสงส์กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน
601028_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน.mp3

กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
601028_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี.mp3

ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม(เทศน์ ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
601028_03_เทศน์ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม.mp3

เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
601028_01_ปกิณกะธรรมเข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ.mp3

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
601027_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์.mp3

ฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป
601027_07_ปกิณกะธรรมฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป.mp3

จริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ
601027_06_ปกิณกะธรรมจริตผู้ปฏิบัติและการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

กำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
601027_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

กรรมฐานจากการสนทนาธรรม และการเห็นความจริงมากขึ้น(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกรรมฐานจากการสนทนาธรรม และการเห็นความจริงมากขึ้น
601027_04_ปกิณกะธรรมกรรมฐานจากการสนทนาธรรมและการเห็นความจริงมากขึ้น.mp3

ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้(เทศน์ ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้
601027_03_เทศน์ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้.mp3

ความดีแบ่งด้วยคุณธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีแบ่งด้วยคุณธรรม
601027_01_ปกิณกะธรรมความดีแบ่งด้วยคุณธรรม.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล
601026_09_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3

การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
601026_07_ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ.mp3

นิสัยของสมณะ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณะ
601026_05_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณะ.mp3

การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
601026_04_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล.mp3

ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-เทศน์ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้
601026_03_เทศน์ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้.mp3

ระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
601026_01_ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่๙.mp3

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ต.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601023_07_พระเมตตาพร.mp3

จิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(กรรมฐาน ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานจิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601023_05_กรรมฐานจิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3

ตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย
601023_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย.mp3

ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง
601023_03_เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
601022_08_ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
601022_07_กรรมฐานถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา
601022_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601022_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

ใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา(กรรมฐาน ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา
601022_04_กรรมฐานใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา.mp3

ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601022_03_เทศน์ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

สัมโมทนียกถางานกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานกฐินทาน
601022_01_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานกฐินทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๐)

๑๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
601015_02_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม.mp3

บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๐)

๑๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
601015_01_ปกิณกะธรรมบุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี.mp3

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
601014_06_ปกิณกะธรรมเข้าห้องพุทธคุณต่อเพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔ ต.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601014_05_พระเมตตาพร.mp3

เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓ (กรรมฐาน ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานเข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
601014_04_กรรมฐานเข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์๓.mp3

ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-เทศน์ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
601014_03_เทศน์ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

การทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว
601014_01_ปกิณกะธรรมการทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว.mp3

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายกฐินทาน
601013_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายกฐินทาน.mp3

การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
601013_07_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ.mp3

ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
601013_06_กรรมฐานปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า.mp3

ระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ
601013_05_ปกิณกะธรรมระลึกคุณในหลวงรัชกาลที่๙เป็นกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
601013_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่๙.mp3

ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-เทศน์ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
601013_03_เทศน์ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย.mp3

ทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
601013_01_ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่๙.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘ ต.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601008_06_พระเมตตาพร.mp3

การถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทาน
601008_05_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทาน.mp3

การใคร่ครวญธาตุขันธ์(กรรมฐาน ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญธาตุขันธ์
601008_04_กรรมฐานการใคร่ครวญธาตุขันธ์.mp3

ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-เทศน์ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
601008_03_เทศน์ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย.mp3

การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
601008_01_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน.mp3

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔ (ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
601007_08_ปกิณกะธรรมสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท๔.mp3

การแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน
601007_07_กรรมฐานการแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน.mp3

การเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง
601007_06_ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง.mp3

การละกามคุณทั้ง ๕ (ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละกามคุณทั้ง ๕
601007_05_ปกิณกะธรรมการละกามคุณทั้ง๕.mp3

พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕ (กรรมฐาน ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานพุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
601007_04_กรรมฐานพุทธานุสสติกรรมฐานและโทษของกามคุณทั้ง๕.mp3

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน(เทศน์ ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
601007_03_เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งของตน.mp3

คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
601007_01_ปกิณกะธรรมคนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
601006_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

โทษของกามคุณทั้ง ๕ (ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโทษของกามคุณทั้ง ๕
601006_04_ปกิณกะธรรมโทษของกามคุณทั้ง๕.mp3

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ(เทศน์ ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
601006_03_เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ.mp3

ถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล
601006_01_ปกิณกะธรรมถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิใช่ตัวบุคคล.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ
601005_06_ปกิณกะธรรมกฐินทานและการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ.mp3

การรักษาศีลของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลของสมณเพศ
601005_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลของสมณเพศ.mp3

บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-เทศน์บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
601005_03_เทศน์บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
601005_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

การสิ้นอาสวักขยญาณ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ
601005_01_ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ ต.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601001_05_พระเมตตาพร.mp3

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
601001_04_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3

การตั้งจิตให้เป็นสมาธิ(กรรมฐาน ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
601001_03_กรรมฐานการตั้งจิตให้เป็นสมาธิ.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา(เทศน์ ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา
601001_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา.mp3

ทานที่มีอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานที่มีอานิสงส์
601001_01_ปกิณกะธรรมทานที่มีอานิสงส์.mp3