วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
601026_04_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล.mp3