วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทานที่มีอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานที่มีอานิสงส์
601001_01_ปกิณกะธรรมทานที่มีอานิสงส์.mp3