วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การละกามคุณทั้ง ๕ (ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละกามคุณทั้ง ๕
601007_05_ปกิณกะธรรมการละกามคุณทั้ง๕.mp3