วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๐)

๑๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
601015_01_ปกิณกะธรรมบุญสำเร็จด้วยเจตนาในงานกฐินพระราชทานวัดคฤหบดี.mp3