วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-เทศน์ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
601008_03_เทศน์ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย.mp3