วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ
601028_07_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ.mp3