วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้(เทศน์ ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้
601027_03_เทศน์ร่างกายนี้ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้.mp3