วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
601026_01_ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่๙.mp3