วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา(กรรมฐาน ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา
601022_04_กรรมฐานใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา.mp3