วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-เทศน์ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
601013_03_เทศน์ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย.mp3